คิด่วาดีกว่านี้ลองเอาเลยคับ สิวอักเสบ

คิดว่าดีกว่านี้ก็ลองเองเลยครับ ผมเองไม่คิดว่าสิวจะหายได้นะครับ แต่ว่าสิวอักเสบ มันก็หายได้ครับ มันไม่คิดว่าจะผ่านมาได้ มาได้ขนาดนี้ผมเองก็คิดว่าทำเองเลย ที่ผานมานี้ทันไมคิดว่าเลย จะ่วาไหม ทางที่ดีเราเองก็คิดว่าแบบนี้หละครับ ว่าสิวหายแล้วจะต้องทำแบบไหน สิวอักเสบ ที่ว่าหายยากๆมากๆเลย มันไม่หายเลย จะบอกว่าความรู้สึกวันนี้ครับ วันนี้ผมเองเขียนบทความต่าง ๆ เพือ่ให้หลา ๆ คนมาพูกมาคุยตัวเราเอง มาผ่านอะไรมาบ้าง ทำให้ความคิดวันนี้มันเกิดมาตามที่ตัวเองเราเองต้องการ สิวอักเสบ