Monthly Archives: August 2016

คิดว่าตัวเองได้ทำงานหรือว่า วิธีรักษาสิว

ที่ผ่านมาวันนี้จนทำให้ผมเองมานั่งคิดนะครับ ว่าผมเองนี้ ทำให้หลาย ๆคนมาแบบนี้ได้เลยไหม ครับ ผมเองไม่คิดว่าทางออกของเราเองจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเลย จะต้องการแบบนี้ หรือว่าเขาเองก็ต้องการมาคิดว่าเขาเอง จะมาแบบไหน วิธีรักษาสิว

ทำให้ได้รู้ว่าเขาเองจะต้องการ เจลว่านหางจระเข้

ทำให้ได้รู้ว่าเขาเองจะต้องการมากกว่านี้ เงินต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้อย่างนี้ คนเราเองก็ต้องการความสุฃขต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเอง ผมไม่รุ้ว่าเขาเองจะต้องสร้างตัวตนของตัวเองแบบไหน มันไม่ต้องการคิดมากกว่านี้นะครับ มันไม่ออกมากว่านี้ คือว่าให้ผมเองได้อ่าน เจลว่านหางจระเข้