วิธีรักษาสิว คือว่าเราเองก็ต้องการนะ

วิธีรักษาสิว  คือว่าเราเองจะต้องการมากกว่านี้ นะครับ เราหลาย ๆคน ก็ต้องการความคิดว่า ที่ว่าเราเองไม่มีทาง รับรู้ว่าได้เลย สิง่ทีผ่านมานี้เขาเอง จะมาแบบไหน เราไม่มีทางรู้เลยว่า ทางนี้เราจะต้องการแบบไหน มันเป็นคามรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเอง มาตามทางของเราเอง วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>