เจลว่านหางจระเข้ ทำให้คุณได้รู้ว่า …..

เจลว่านหางจระเข้ วันนี้ทำให้ผมเองได้เข้าใจว่าการที่สิวเราจะหายได้ไหม มันเป็นแธรรามชาติมากว่านี้ นะครับ มันเป็นวิธีการของเราเอง จะบอกว่าความสุขมันไม่เกิดมาเองได้ไหม เราไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะบอกว่า วิธีการนี้ผมเอง เท่านี้จะต้องการเท่านี้ มันไม่มีทางเกิดมาเองตามชีวิตของผมเอง มันก็ต้องการที่ว่ามาหละรับ  เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>