ที่เราเองจะต้องการนะครับ รักษาสิวอักเสบ

ที่เราเองนะต้องการนะครับ หลาย ๆ ท่านอยากจะให้สิวต่างๆ  มันหายได้เลยเราเองจะต้องการแบบไหน ไม่ว่าอย่างไรก็ตามน้อง ๆ จะต้องการมาบอกว่าสิวหายแล้ว และไม่ต้องการให้สิวหายอีก มันเป็นไปมไ่ด้เลย นะครับ ผมเองจะบอกว่า เท่านี้คนเราเองก็ต่างกันหละครับ รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>