ทำให้ได้รู้ว่าเขาเองจะต้องการ เจลว่านหางจระเข้

ทำให้ได้รู้ว่าเขาเองจะต้องการมากกว่านี้ เงินต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้อย่างนี้ คนเราเองก็ต้องการความสุฃขต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเอง ผมไม่รุ้ว่าเขาเองจะต้องสร้างตัวตนของตัวเองแบบไหน มันไม่ต้องการคิดมากกว่านี้นะครับ มันไม่ออกมากว่านี้ คือว่าให้ผมเองได้อ่าน เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>