ผมเองได้ทำงานต่าง ๆเพื่อให้ผลออกมาเอง

จะบอกว่า รักษาสิวผด หายแล้วน้อง ๆ จะต้องการมาเพื่อให้ได้เงิน ผมจะบอกว่าให้นะครับ สิวหายแล้ว สิวก็ต้องหายแล้วจะต้องการแบบไหน ที่คิดว่าสิวหายน้อง ๆ นะครับ ที่ต้องการแบบที่ต้องการ รักษาสิวผด ที่หายแล้ว จะมาแบบนี้ เพื่อให้ผลที่ตามมาเอง รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>