มัน่าติดตามจริง ๆ เลย ครีมรักษาสิว

เฮ่ยจริง ๆ นะ ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการให้สิวหายได้ ผมนะเป็นสิวมาประมาณ 5 สิวงได้ ทั้งสิวผด สิวอักเสบ ๆ หนัๆกเลย คือ เป็นสิวผด มันหนักจริง ๆ เลยนะครับ ไม่รู้ว่าสิวจะหายได้ไหม มันก็คิดว่าตัวเรานี่เกิดมาจนจริง ๆเลย จะหาทางอะไรก็ตามให้สิวหายได้ มันก็ยากจริง ๆเลย จะหาทางออกกันไป ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>