คุณคิดว่าดีไหม รักษาสิวผด

คุณคิดว่าดีไหมผมคิดว่าดีรที่สุดเลย ไม่นะทเ่าที่รู้จริง ๆ  ผมเองไม่รู้ว่าคุณต้องการแบบไหน เท่าที่รู้นะครับ วันนี้ ฃผมอยากจะให้คุณได้มาลองคิดว่าฃผมเองคิดว่าเท่านี้ก็ดีที่สุดแล้ว มันไม่น่าคิดว่าเราเองมาทำตามทางนี้เลย ผมเอคิดว่าเท่านี้หละครับ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>