ที่นี่หนาวมาก ไม่ควรใช้ ครีมรักษาสิว

ผมเคยได้บกกับรายการ คุณเต๋า เล่าเรื่องจริง ไปนะครับ การที่อากาศกนาวมากๆ นั้น สิง่สำคัญมากๆเลย คือ ห้ามเลย ครีมรักษาสิวที่เขาห้ามเพราะว่าคนเป็นสิวเกิดมานั้นอันตราายอย่างมากที่สุด การที่เราเป็นสิวกับอากาศกนาว ๆ มัน ไม่น่าจะเกิดมาด้วยได้เลย มันไม่น่าจะคิดว่าเขาเองจะต้องมาเลย มานั่งอ่ารนได้เลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>