สิวผด มันเกิดจากอะไรครับ

สิวผด มันเกิดมาจากอะไรครับ ผมได้ส่งคำถามต่าง ๆ เข้ามายังคุณหมอหลายๆ ครั้งแต่ว่ายังไม่่มีคำตอบเลย เลยอยากจะให้ถามว่าจะหายได้ไหม และ หาวิธีต่าง ๆ มากว่านี้ไหมันไม่มีทางเลย เราว่าเหายได้ เราว่าไม่หายไหด้ ตอนนี้ผมเองกังวลมากๆเลย จะหายได้ไหม มันกต้งหาวิธีต่างๆ  ครับ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>