รักษาสิว ผมได้นั่งคิดว่าเรื่องราวนี้

รักษาสิว ผทได้มานัง่คิดว่าเรน่ืองราวเหล่านี้ มันทำให้ผมเองได้คิดเรื่องราวต่าง ๆ ของการรักษาสิวที่ผานมาไได้  มันทำให้คิดว่ากว่าที่เป็น คุณคิดว่าเรื่องไหน มันออกมาดีกว่านี้หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไมมีทางเลย ผมจะบอกว่าทางนี้มันไม่ออกมาเอง   ตามที่ต้องการเลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>