เราว่าทางนี้ จะต้องการไหม สิวผด

เราว่าเราเอง มีทางเดินของ ตัวเองนะคะ เราจะต้องการทางเดินทาง มาทางที่คุณคิดว่าเราจะต้องหารทางอกเพื่อใได้ ตามที่ต้องการกกว่านี้ การที่สิวเราเองได้หายลงนั้น คุณได้คิดว่าตัวเเราเอง จะต้องการให้เงินต่าง ๆ มันออกมาเอง หรือว่าต้องการแบบไหน ผมเองก็คิดว่าแบบนั้น นะครับ มันออกมาเอง ได้ตามที่ต้องการ เท่านี้ลหครับ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>